Systemisch Werk

In jouw werk en in jouw relaties zijn er dynamieken die de interactie en communicatie beïnvloeden, vaak onbewust. In het systemisch werken ontdek je hoe jouw doen en laten (en dat van anderen) van jongs af aan doordrenkt is van die dynamieken. Inmiddels is zo’n dynamiek een diepgeworteld patroon. Door mijn coaching en met name door deelname aan mijn workshops of opleidingen, kijk je met een ruimere blik naar jezelf en de mensen om je heen. Gaandeweg leer je deze diepgewortelde patronen bewust te zijn, te benoemen bij jezelf en anderen. Dan werk je systemisch.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in onze werkcontext of huidige gezin. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

Familie- (of organisatie) opstellingen zijn een zeer krachtig middel om inzicht te krijgen in die interactiepatronen binnen jezelf en in jouw systeem van herkomst. Voordat de opstelling begint, benoem je als cliënt in gesprek met mij het thema of vraag waar je een flinke stap verder in wil komen. Vervolgens kies je uit de aanwezigen enkele mensen (representanten) die staan voor mensen uit jouw systeem van herkomst en voor belangrijke aspecten in jouw thema (zoals jouw verlangen, boosheid, pijn in je rug etc.). Jij geeft de representanten vervolgens intuïtief een plek in de ruimte, waardoor er een opstelling ontstaat. In deze opstelling wordt er een Intuïtief Veld voelbaar wat zeer verhelderend maar ook confronterend werkt. Uiteindelijk werken we in de opstelling naar de Helende weg en hoe je tot een ander, vrijer gedrag komt dan het patroon wat je zo goed kent. Een veel gedane uitspraak aan het eind van een workshop is: ‘Ik ben dankbaar dat ik zoveel meer in contact met mezelf ben gekomen.’
Je kunt de eendaagse Workshop Systemisch Werk (familie opstellingen) bijwonen als vragensteller of als representant (mits je reeds ervaring hebt).

Praktische info Workshop Systemisch Werk:

Data (tijden)

  • Dinsdag 8 juni (10-17 uur) 
  • Zondag 11 juli (10-17 uur)

Kosten

Deelname Eendaagse workshop:€ 215,- inclusief lunch (BTW vrij)
€ 250,- zakelijk traject (BTW vrij)

Representanten nemen kosteloos deel. Eventuele dieetwensen graag doorgeven bij aanmelding.

Locatie

Holos Huis, Nachtegaalstraat 31, Utrecht, Wittevrouwen Buiten www.holoshuis.nl

Schrijf je in

Workshop Systemisch Werken (opstellingen) | € 215 all-in (incl. BTW) | Voor 08-06-2021 nog 2 plekken beschikbaar! | Voor 11-07-2021 nog 3 plekken beschikbaar!
Dit is de aanmelding als vragensteller voor een dag familie opstellingen. Je komt met je eigen vraag en er ontvouwt zich een familie opstelling waarin je wezenlijke inzichten, diepe ervaringen en een ontwikkeltaak ophaalt. Daarnaast ben je als representant uitgenodigd deel te nemen in andere opstellingen.
Schrijf je nu in!