In het gunstigste geval treffen we ouders, die de meeste tijd zorgen dat aan onze behoeftes wordt voldaan. Wanneer dat zo is, ervaren we rust van binnen. Vanzelfsprekend lukt dat nooit helemaal want geen enkele moeder en vader is perfect en 100% beschikbaar. Als kleine baby is dat echter bijzonder heftig. Dan leiden onvervulde behoeftes tot onlustgevoelens en veel onrust van binnen. En dat blijft duren totdat het tijd is om echt te voelen. In deze blog laat ik zien hoe systemisch werk je kan helpen deze diepgewortelde patronen bewust te zijn en te benoemen bij jezelf en anderen. 

‘Ik voel me verwaarloosd’

Gisteren bijvoorbeeld geeft een man in een opstelling (bij de Relatie Workshop Systemisch Werk) aan: ‘Ik voel me verwaarloosd’. Hij vertelt dat zijn ouders al twee kinderen hadden toen hij werd geboren en daarnaast hadden ze een winkel die ze samen runden. Zijn ouders hebben hem als hele kleine jongen toevertrouwd aan een verzorgster. ‘Heb je het goed gehad bij jouw verzorgster?’, vraag ik. ‘Ik weet het niet’, zegt hij. Ik leg hem uit dat de wijsheid van zijn lichaam het nog wel weet. Wanneer ik een representant voor zijn verzorgster dichtbij hem laat staan, wordt hij langzaam gewaar wat hij voelt. ‘Het voelt vertrouwd’, zegt hij. Hij voelt zich geraakt en met ontroering in zijn stem bedankt hij haar: ‘Jij was er wel en je zette een radio bij mijn bedje. Dankjewel voor de muziek. Maar het voelt wel schraal en dat maakt me boos’. In zijn (liefdes)relaties voelt hij zich vaak onrustig en blijft hij op zoek naar aandacht bij (andere) vrouwen. 

Verstrikking in de relatie

We zijn als mensen geneigd om bij gemis en tekort de bevrediging van buiten te halen. Tegelijkertijd projecteren we onze behoeftes en verlangens op onze (liefdes)partner. Die kan nooit volledig voldoen aan onze behoefte en daardoor voelen we ons tekort gedaan of afgewezen. Dit is een belangrijk recept voor ontevredenheid en gedoe in relaties. Dit noemen we een verstrikking in de relatie.

In een Relatie Workshop Systemisch Werk komen deze verstrikkingen naar voren en wordt de bron van jouw gemis en tekort duidelijk. Dat kan confronterend en pijnlijk zijn maar geeft altijd inzicht, heling en komt er weer ruimte in je lichaam.

Systemisch werk laat energie en liefde weer stromen

Deze man in de opstelling neemt de kans om zijn boosheid te uiten en daarmee brokkelt de muur die hij om zijn hart heeft gebouwd af. Op het nummer ‘De Taal van mijn Hart’ van Stef Bos kan hij met tranen in zijn ogen weer uitreiken naar de representant van zijn moeder. ‘Wat heb ik je gemist, mama. Ik zie nu dat ik in al die vrouwen eigenlijk op zoek was naar jou’. Ook de representant van zijn vader zit inmiddels dichterbij. Het is een prachtig, ontroerend tafereel. Als zijn (ex) partner deze opstelling had meebeleefd, dan zou ze hebben gezien hoeveel gemis en liefde er schuilgaat onder die laag van boosheid. De muur die zojuist is afgebrokkeld heeft hem altijd beschermd. Ze zou zien en voelen dat de energie en de liefde weer stromen. 

Dit is de kracht in een workshop systemisch werk zoals wij dit doen. Juist voor koppels brengt dit zoveel inzicht en medeleven, dat de liefde weer vrijuit kan stromen. Een waardevol cadeau voor iedere relatie.

Interesse? Doe mee, alleen of samen aan de Relatie Workshop Systemisch Werken op man/vrouw dynamieken bij Centrum De Hoorneboeg.