Relatiebegeleiding

Tezamen werd je geboren, en tezamen zal je voor immer zijn. Jij zult tezamen zijn, als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.
Maar laten er tussenruimten zijn in je te samenzijn. Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar bent ieder alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. Geef je harten, maar geef ze niet aan elkander in bewaring. Want alleen de hand des levens kan je harten bevatten. En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen: want de eik en de cipres groeien niet in elkanders schaduw.

Kahlil Gibran

Wat versta ik onder Relatiebegeleiding?

De principes, mannelijk en vrouwelijk, zijn beide werkzaam in elk mens. Mannen belichamen zichzelf in het man-zijn; het mannelijke principe. Vrouwen in het vrouw-zijn; het vrouwelijke principe. Ieder mens, man of vrouw, verlangt naar groei en de ultieme groei die een mens kan ervaren is waar beide principes samensmelten. Het één kan niet bestaan zonder het ander. De vrouwelijke openheid en ontvankelijkheid geven voeding aan het mannelijke onderscheidingsvermogen en beslisvaardigheid of andersom.

Het ideale van elk archetype plakken wij als kind op de ouder van de andere sekse en later op onze (liefdes- of samenwerking) partners. Hier ontstaan de verstrikkingen waar we in onze relaties vast komen te zitten en daardoor stopt het groeiproces. Deze verstrikkingen zijn projecties die voortkomen uit het collectieve onbewuste en juist doordat we het ons niet bewust zijn, zijn ze moeilijk te herkennen. In veel koppels kom ik de volgende verstrikking tegen: Zij is kritisch op hem en verliest/mist haar vrouwelijkheid. Hij zorgt voor haar en/of zoekt haar goedkeuring en verliest/mist zijn mannelijke kracht.

Tijdens mijn begeleiding worden deze onbewuste dynamieken zichtbaar waardoor jullie helderheid krijgen over ieders innerlijke processen. 

Bekijk ook de Relatie Workshop Systemisch Werk.

Welke resultaten kun je uit Relatiebegeleiding verwachten?

Door dit proces kom je ieder meer te staan op je eigenheid, minder afhankelijk van elkaar. Met meer bewust zijn op wat er verstrikt raakt, kunnen het mannelijke en vrouwelijke aspect innerlijk verbinden waardoor de levens- en liefdesenergie vrij kan stromen.

Thema’s waarmee koppels mij benaderen voor relatiebegeleiding, zijn:

  • het doorbreken van ondermijnende patronen
  • de passie in onze liefdesrelatie (terug)vinden
  • (beter) leren omgaan met de dynamiek van bindings- en verlatingsangst
  • er speelt een derde en ik (wij) weet (weten) hier niet mee om te gaan
  • (beter) kunnen omgaan met de dynamiek van een samengesteld gezin
  • dieperliggend weten wat ons kind aan ons spiegelt in ouder-kind dynamiek
  • het samen ouders-zijn of samen werken vraagt (te) veel en we willen elkaar als partners (weer) meer vinden 

N.B. Ik werk graag aan relatievragen. Alleen relaties die in gevecht zijn met elkaar of (net) gescheiden zijn of gaan scheiden, neem ik niet in begeleiding. 

Praktische info Relatiebegeleiding:

Kosten

Relatiebegeleiding: € 165,- per uur (incl BTW)

Stuur mij een email voor relatiebegeleiding: william@williamwilson.nl

Bezoekadres

Het Holoshuis, Nachtegaalstraat 31, 3581 AB Utrecht www.holoshuis.nl

Holos