Module Organisatie- en Loopbaanopstellingen

vrijdag 01 januari 2021

In medio 2021 start er weer een nieuwe module voor WELopstellingen te Amersfoort. In deze 2 x 2 daagse module krijgen opstellers een verdiepende weg aangeboden bij het werken met mensen en teams in organisaties.
Deelnemers werkend in organisaties die nog geen opstellers zijn krijgen inzichten en ervaringen in organisatie- en loopbaanopstellingen.

Data: verplaatst naar 2021
Kosten: € 595,- als de werkgever betaalt € 895,-
Docent: William Wilson
Locatie: Centrum Inanna in Amersfoort

Aanmelden via https://www.welopstellingen.nl/agenda 

Organisatiedynamiek

Werken vanuit het hart en het wetende veld is in (grotere) organisaties vaak een opgave. Organisaties zijn complexe, levende systemen met eigen (ongeschreven) wetten en patronen van onthullen en verhullen. Ze hebben een geschiedenis, een cultuur en structuur, een doel en een bestemming. Anders dan een familiesysteem is het organisatiesysteem een verbindend veld van relaties, die rondom een taak georganiseerd zijn. Iedere organisatie heeft haar eigen bron, taak en dynamieken. Iedere medewerker neemt voor kortere of langere tijd deel aan dit systeem en past zich ongemerkt aan  aan de dynamieken in de organisatie.. Hierin heeft hij meer of minder vrijheid, omdat hij gebonden is in de ordening van het grotere systeem. Hij brengt ook  zijn dynamieken vanuit zijn systeem van herkomst mee de organisatie in.

In deze module wordt de brug gelegd tussen het werken vanuit je hart en de wat hardere organisatiecontext. We zullen veel aandacht hebben voor de randvoorwaarden en wetten die systemisch gezien van belang zijn voor de gezondheid van de organisatie. We werken rondom dynamieken die belemmerend voor de organisatie zijn. Hoe je deze herkent aan hun uitwerkingen en effecten en hoe je hierop kunt interveniëren.
Je leert in de training te werken vanuit het uitgangspunt dat het organisatiesysteem gediend wordt in de uitvoering van haar taak in relatie tot haar context. De plek van mensen en hun interne (loopbaan)mogelijkheden worden deels bepaald door deze context.

Inhoud

De rode draad van deze training kenmerkt zich door:
• Theoretisch kader: wetten in organisaties kennen en eerbiedigen.
• Contracteren: helder contracteren door de juiste vragen te stellen en het juiste contract op te stellen met je cliënt. Wat ga je met je cliënt onderzoeken?
• Dienend (bege)leiderschap: We staan verder stil bij jouw uniciteit en hoe je de kwaliteiten die bij jou als uniek persoon horen, kunt inzetten zodat je organisaties en hun medewerkers dient.
• De juiste interventie: organisatieopstellingen voor teams en individuele (loopbaan)coaching. Welke interventie is in welke fase dienend?

Doelgroep

De verdiepingsmodule is bedoeld voor opstellers met een opleiding Systemisch Werken (familie opstellingen) en minimaal enige ervaring in het opstellen.
Er zijn voor mensen uit het werkveld die (nog) geen opsteller zijn ook een aantal plaatsten beschikbaar om een vraag in te brengen.

Werkwijze en studiebelasting

Theorie en praktijk wisselen elkaar af op de workshopdagen. Als deelnemer oefen je veel en er is ruimte voor casuïstiek uit de eigen organisatie (2x2x5,5=22 uur). Voor beide 2-daagse is een handout om van te voren of achteraf door te nemen (2x1=2 uur). Totale studiebelasting bedraagt 24 uur.

« Terug

Agenda

Dag familie-opstellingen

10 dec Het Systemisch Werken is een krachtige manier voor transformatie zowel persoonlijk als professioneel. Deze dag familie opstellingen is voor mensen die echt een transformatie wensen en bereid zijn om daarbij diep te gaan. De dag wordt bijgewoond door ervaren representanten (mensen die worden opgesteld in de familie opstellingen). lees verder

Module Organisatie- en Loopbaanopstellingen

01 jan In medio 2021 start er weer een nieuwe module voor WELopstellingen te Amersfoort. In deze 2 x 2 daagse module krijgen opstellers een verdiepende weg aangeboden bij het werken met mensen en teams in organisaties.
Deelnemers werkend in organisaties die nog geen opstellers zijn krijgen inzichten en ervaringen in organisatie- en loopbaanopstellingen. lees verder

Workshop S.ksualiteit in het Licht voor mannen

12 feb Jezelf de tijd te gunnen voor het thema: man en s.ksualiteit? Een workshop in oktober 2020 voor mannen rondom ervaringen van intimiteit, s.ksualiteit en verlangen. S.ksualiteit in de brede betekenis van seksuele energie zoals deze in Tantra wordt gehanteerd: de levensenergie die begint in ons bekken, die in ons hart liefde wordt en in ons hoofd groeit tot bewustzijn. lees verder

Workshop Systemisch Werken man/vrouw-dynamieken

15 mrt 15,16 maart 2021: Samen met Nicole van Leeuwen geef ik deze tweedaagse workshop. Tijdens de workshop word je onbewuste dynamieken bewust en kun je het mannelijke en vrouwelijke aspect in jezelf versmelten waardoor jouw levensenergie (weer) vrij kan stromen. Interesse? Mail me op william@williamwilson.nl
Kosten bedragen 395,- Euro per persoon (incl BTW). Locatie De Hoorneboeg te Hilversum lees verder
Back to Top