Sinds ik als zelfstandige werk heb ik het over het bouwen aan mijn eigen Koninkrijk. Ik ontdek steeds meer wat dit betekent en wat dit van mij vraagt. In deze blogs ga ik in op de mannelijke archetypes Koning, Krijger, Magiër en Minnaar (naar het gelijknamige boek van Robert Moore en Douglas Gilette). In dit eerste deel leg ik de focus op het belang voor elke man om de beschikking te hebben tot zijn innerlijke Krijger en Minnaar.
Geen toegang hebben tot de Krijger leidt tot passiviteit en het onvoldoende inzetten van je mannenkracht. Geen toegang hebben tot de volwassen Minnaar leidt tot moeite hebben om intimiteit te creëren en duurzame (liefdes)relaties. En blijven hangen in de onvolwassen Minnaarsenergie leidt tot verslavingsgevoeligheid of ‘rupsje nooit genoeg’.

 

Wat congruent zijn betekent in het kader van Koning-zijn?

In mijn mannenworkshops spreken we vaak over het verlangen om als man krachtig te staan en congruent te zijn. We verlangen naar verbinding van hoofd en hart maar daarnaast ook de verbinding met buik én ballen.
We leven in een cultuur waar o.a. op school het belangrijkste leergebied het cognitieve is, het begrijpen en dan met name vanuit het rationele. Pas op latere leeftijd komen we er hopelijk achter dat ons gevoel ontzettend van belang is. Met ons hoofd kunnen we bijvoorbeeld vele oplossingsrichtingen vinden maar een echte keuze komt vanuit ons hart. Waar ons hart naar uitgaat, geeft pas echt focus en een diepe(re) intentie waar kracht in zit. Een man die krachtig staat voor zijn verlangen en de richting waar hij naartoe wil, communiceert niet enkel vanuit zijn hoofd maar ook vanuit zijn gevoel, zijn hart. En pas wanneer hij in dat gevoel staat als een boom krijgt hij toegang tot mannenkracht.

Dus naast het voelen is het van belang dat hij zichzelf stevig op de grond zet en luistert naar zijn buikgevoel of ‘gutfeeling’. Mist hij de intuïtieve signalen uit het buikgevoel dan wordt hij of overmoedig en gaat hij dominant doordrukken. Of hij neemt verkeerde keuzes omdat bijvoorbeeld hij niet luistert naar onzekerheden bij spannende beslissingen. Als laatste zit in een man zijn bekken zijn potentie, letterlijk en ook figuurlijk. Een man die verbinding maakt met zijn ballen krijgt het vermogen om zijn volle potentie te leven in het manifesteren van zijn diepste essentie. Kan een man pas Koning zijn wanneer hij congruent is en daarin zijn hoofd, hart, buik én ballen met elkaar in verbinding staan? Deze vraag en deze ontdekkingsreis levert (en leverde) mij veel op.

 

Beschikking verkrijgen over ‘rode’ energie en gedrag

Afgelopen week heb ik een man in een groep begeleid die merkte dat hij zich steeds inhield als het zijn ‘rode’ energie of zijn stevigheid betrof. Dan was het afstemmen met de groep en rekening houden met eenieder belangrijker dan zijn eigen mening, visie of belang. Hij wist dat zijn visie scherp en helder was en ook het grotere belang diende, maar toch was het daar stevig voor uitkomen niet echt een optie. Toen we onderzochten waar het mee te maken had kwam hij er achter dat het zijn vader was die hem had geleerd om vooral rekening met anderen te houden en je niet te dominant op te stellen.

Zijn opa, de vader van zijn vader, was een hele stevige en dominante man en daar had zijn vader behoorlijk last van gehad. Dus zijn vader had besloten om vooral het tegenovergestelde te doen en dat aan hem, zijn zoon, door te geven. Toen hij als zoon symbolisch naar zijn vader uitsprak dat hij niet altijd meer zijn voorbeeld zou volgen, kreeg hij een enorm gevoel van vrijheid. Op cruciale momenten zal hij voortaan wel dominant kunnen zijn om zaken in beweging te krijgen. Voor mij is de ondertiteling dat hij beschikking kreeg over zijn innerlijke Krijger.

 

Wat heeft de innerlijke Krijger te bieden?

De eigenschappen van de volwaardige Krijger bestrijken een totale levenswijze. Deze eigenschappen vormen het Dharma van de krijger, of Tao, een spiritueel pad door het leven. Daar hoort (gezonde) agressie bij. Agressie is een levenshouding die opwekt, bekrachtigt en motiveert. Zij zet ons aan om in het offensief te gaan: uit een defensieve of vastgeroeste positie ten aanzien van de taken en problemen in het leven.

Alle Krijgertradities bevestigen dat helderheid van denken, naast training, alleen kan worden bereikt door te leven met het besef van de eigen op handen zijnde dood. De Krijger weet van vergankelijkheid van het leven en hoe breekbaar het is. Een man die wordt geleid door de Krijger weet dat zijn dagen geteld zijn. In plaats van dat het hem deprimeert, leidt dit besef hem tot een stortvloed van levenskracht en een intense beleving van zijn bestaan, die anderen niet kennen. Elke daad telt!

Als we geen echt contact hebben met de Krijger, dan zullen we door een passieve pool worden beheerst. Bijvoorbeeld:

  • we zijn niet in staat doortastend te handelen om onze dromen waar te maken
  • het ontbreekt ons aan kracht en we worden moedeloos
  • we draaien vaak om de hete brij heen en zoeken naar uitvluchten om de confrontatie te vermijden
  • het ontbreekt ons aan vermogen om pijn te verduren die nodig is om een echt uitdagende doelen te bereiken.

Als we de Krijger op juiste wijze binnenhalen dan zijn we energiek, besluitvaardig, moedig, stevig, volhardend en loyaal aan een goede zaak die groter is dan ons eigen persoonlijke gewin. Als we op de juiste manier toegang krijgen tot de Krijger zullen we, ook al zijn we ‘afstandelijk’ toch warm, meedogend, waarderend en vruchtbaar zijn. We zorgen voor onszelf, voor anderen en creëren meer handelingsperspectief.

Wat heeft de innerlijke Minnaar te bieden?

Een man die toegang heeft tot de Minnaar staat open voor een ‘collectief onbewuste’. Dat is bijvoorbeeld wat in Star Wars wordt aangegeven door ‘May the Force be with You!’. Daartoe is de Minnaar sensitief en heel gevoelig op alle lagen van gewaar-zijn. Naast gevoeligheid voor alle innerlijke en uiterlijke elementen is er passie. Het voelen en voeden van passie door dicht bij het ‘levensvuur’ te vertoeven. Liefde is heel warm en vaak ook ‘te warm’ om te hanteren. De Minnaar wil liefdevolle verbondenheid ervaren en wil uiteindelijk de hele wereld van sensuele ervaringen volledig beleven: Eén worden met het Mysterie. Hij wil alles aanraken en wil overal door worden aangeraakt zowel fysiek als emotioneel. Daarin kent hij geen grenzen. En daar zit dan ook de schaduwkant. Het is bron voor verslavingsgevoeligheid.

De moederszoon is een archetype van de onvolwassen Minnaar. De zoon die (te) dicht in de invloedsfeer van zijn moeder opgroeit, leert niet over grenzen. Wanneer zijn moeder een beroep op hem doet, kan de zoon niet goed voelen waar zijn eigen grens ligt. Dan ontwikkelt hij zorgzaamheid naar haar en anderen maar verliest het vermogen om te voelen dat hij daarmee zijn eigen behoefte uitsluit. Dan blijft hij mogelijk zijn leven lang op zoek naar eenzelfde symbiotische eenheid bijvoorbeeld in steeds wisselende vrouwelijke liefdespartners of blijft hij dromen in zijn seksuele en sensuele fantasieën hangen.
Maar wanneer een zoon (noodgedwongen) afstand neemt van moeder moet hij zijn hart sluiten en raakt hij contact met zijn gevoel en zijn levensvreugde kwijt. De toegang tot de Minnaar raakt geblokkeerd. Dan verliest hij het vermogen om zich kwetsbaar op te stellen en zich in intimiteit te kunnen verbinden met een liefdespartner. Ooit heeft hij mogelijk besloten het allemaal wel alleen doen.

Als we de Minnaar op juiste wijze benaderen voelen we ons verbonden, betrokken, meelevend, empathisch, spontaan, blij, romantisch over ons leven, onze doelen, ons werk en onze prestaties. Het is de Minnaar die ons een gevoel van betekenis (of spiritualiteit) geeft. Daarmee krijgen we een bron van verlangen naar groei en geluk voor onszelf en anderen.

Wil je direct toegang hebben tot het versterken van toegankelijkheid tot innerlijke Krijger of Minnaar? Als je al wat ervaring hebt met Systemisch Werk of iets vergelijkbaars, kom dan deelnemen aan de Vervolgworkshop Seksualiteit in het Licht op 21 & 22 April. Of anders, schrijf je in bij de Basisworkshop op 2 & 3 juni.