Blogs

Ankeren: met Gandalf overwon ik Corona

Ankeren: met Gandalf overwon ik Corona

In mijn werk kom ik op veel plekken met veel mensen in aanraking. Eind oktober deed een man in Vlaanderen een rondleiding door zijn zaalruimte terwijl hij aangaf wat verkouden te zijn. Drie uur later testte hij positief en 5 dagen later had ik Corona. In mijn caravan...

Wisdom of Trauma. Ja..en dan?

Wisdom of Trauma. Ja..en dan?

Met genoegen en veel herkenning heb ik gekeken naar de film Wisdom of Trauma. Dr. Gabor Maté is een expert op het vlak van verslavingsproblematiek, waarbij zijn liefdevolle menselijkheid een verademing is in het veld van de reguliere geestelijke gezondheidszorg....

Wat je echt wil ervaren is systemisch werk in jouw relatie!

Wat je echt wil ervaren is systemisch werk in jouw relatie!

In het gunstigste geval treffen we ouders, die de meeste tijd zorgen dat aan onze behoeftes wordt voldaan. Wanneer dat zo is, ervaren we rust van binnen. Vanzelfsprekend lukt dat nooit helemaal want geen enkele moeder en vader is perfect en 100% beschikbaar. Als kleine baby is dat echter bijzonder heftig. Dan leiden onvervulde behoeftes tot onlustgevoelens en veel onrust van binnen. En dat blijft duren totdat het tijd is om echt te voelen.

Review ‘To Be A Man’

Review ‘To Be A Man’

Toen ik klein was, trof ik een vader die veel afwezig was, bezig met zijn werk en buitenshuis. In zijn afwezigheid steunde ik mijn moeder door zijn plek in te nemen. Gaandeweg kregen mijn ouders relatieproblemen, tot zij scheidden toen ik zeven was. En een paar jaar...